سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اولا – دانشجوی دکتری حسابداری علوم و تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسل
ابوالقاسم صدیقیان – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی یزد و مدرس دانشکده فنی پسرا
مسعود آرامش شورکی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مدرس دا

چکیده:

سیستم عملیات حسابداری و حسابرسی متاثر از محیطی است که در آن این عملیات انجام می گیرد. هرمحیط و کشور دارای تاریخ، فرهنگ و سیستم های سیاسی و اقتصادی خاص خود و متفاوت با سایرکشورها می باشد. یکی از گروههای فرهنگی بزرگ، فرهنگ مسلمانان می باشد.این فرهنگ نه تنها بر شیوه کسب و کار، بلکه بر روشها یا رویه های حسابداری هم تاثیر می گذارد. لذا لازم است تا با در نظر گرفتن عوامل فوق، تئوری جدیدی در زمینه حسابداری و حسابرسی به دنیا عرضهشود. انجام این امر در جامعه ایران اسلامی در گروه شناخت واقعیتهای جامعه از یک سو و شناخت اسلام به عنوان متقن ترین آموزه های وحیانی و اساسی ترین مولفه فرهنگ ایرانی از سوی دیگر است. توجه به این حقیقت راهبردی، در سخنان امام راحل و رهبر فقید انقلاب اسلامی بارها و بارها شنیده شده است و اگر سری به وصیت نامه امام خمینی(ره) بزنیم، پر است از این سفارش و شاید کمتر کلام و نوشتاری از رهبر معظم انقلاب، آیت اله خامنه ای نیز وجود داشته باشد که در این باره حرفی به میان نیامدهباشد. بدین منظور پس از بیان مقدمه ای کوتاه، رویکرد حاکم بر رشته حسابداری و تفاوتهای موجود بین دیدگاه اسلامی با غرب در مورد مسائل اقتصادی بر شمرده می شود و در ادامه به تعریف حسابداری اسلامیپرداخته می شود. اصول اخلاقی حسابداری از بخشهای دیگر این مقاله است که پس از لزوم تغییر اصول حسابداری و انطباق آن با مبانی اسلامی و روشهای ارائه تئوری حسابداری ارائه می گردد. در پایان ویژگیهای حسابداران وحسابرسان از دیدگاه اسلام تشریح گردد