سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا متین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه ته
سیدکاظم علوی پناه – استاد دانشگاه تهران
سعید گودرزی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه ته

چکیده:

توسعه ی بخش کشاورزی در کشور ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با افزایش جمعیت قابل ملاحظه ای روبه رو هستند از اولویت ویژه ای برخوردار است. برای تامیین و بهبود تغذیه جمعیت کشورها لازم ست ظرفیت تولیدی این بخش تا حد زیادی افزایش یابد این امر با توسعه سطح زیر کشت از یک طرف و رشد بهره دهی کشاورزی از طرف دیگر امکان پذیر است. بهره گیری از فناوری سنجش از دور و انواع تصاویر ماهواره ای در طی سالهای اخیر بعنوان یکی از مهمترین منابع جمع آوری اطلاعات بمنظور مطالعه و پایش منابع زمینی وبهره برداری بهینه از آنها ، توجه بسیاری از کارشناسان و متخصصان علوم مختلف ، از جمله کشاورزان و مدیران بخش کشاورزی رابخود جلب کرده است بر همین اساس نیز متناسب با ویژگی ها و نیازهای هر یک از علوم مذکور ، سنجنده هایی باقابلیتهای متفاوت طراحی و ساخته شده اند. همگام با رشد و توسعه این فناوری روشهای مختلف وکارمدی هم برای پایش تغییرات پارامترهای مختلف گیاه مثل بررسی شرایط فتوسنتزی گیاه ، تغییرات نیتروژن، کاروتین ها ،سلولز ،مطالعه رشد گیاهان، جلوگیری از کشت غیر مجاز ، تفکیک گیاهان مختلف ، تخمین سطح زیر کشت محصولات ،مدیریت آبیاری ، ارزیابی حاصلخیزی، تخمین انبوهی گیاهان، تجسس جنگلی، کنترل تاج جنگل، پایش آتش سوزی،کنترل قطع درختان و بطور کلی بررسی چگونگی و وضعیت سلامتی گیاه، از طریق تکنیکهای سنجش از راه دور فراهم شده است بدیهی است آگاهی از میزان سلامتی گیاه در مدت زمان کم و با هزینه اندک، که از طریق این فناوری امکان پذیر گشته است تا چه حد میتواند در تصمیم گیری های مدیران و دستندرکاران بخشهای اجرایی و سازمانهای کشاورزی، موثر باشد. در این مقاله سعی شده است پیرامون رفتار طیفی گیاهان در تصاویر ماهوارهای و کاربرد انواع شاخص ها در مدیریت و پایش شرایط فیزیولوژیکی گیاه، نحوه برآورد تبخیر وتعرق، بررسی وضعیت میزان پوشش گیاهی و روشهای برآورد حجم محصول با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالبی ارائه شود.