سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی ، دانشگاه تهران
محمدمهدی ملکی کرم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کار آفرینی ، دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه کسب و کار دانش بنیان مستلزم ایجاد و توسعه همه عوامل مورد نیاز برای چنین کسب و کاری بوده و باید آنرا به صورت یک فرآیند بهم پیوسته نگریست .کسب و کار دانش بنیان در یک جامعه دانش بنیان قابل تحقق است.چنین جامعه ای نیاز به یک ساختار مناسب مدیریت دانش دارد، تا بتوان از همه ظرفیت ها و قابلیت های موجود بصورتی که ایجاد هم افزایی گردداستفاده شود.عوامل تاثیر گذار بر کسب و کار دانش بنیان عبارتند از : الف ) عوامل محتوایی که بیانگر عوامل انسانی و روابط انسانی و مولفه های فرهنگ عمومی است. ب) عوامل ساختاری که ناظر بر ساختار صنعت و کلیه عوامل و شرایط فیزیکی و غیر ایستا هستند . ج ) عوامل زمینه ای یا محیط که کلیه شرایط و عوامل خارج از خود پدیده مورد مطالعه می باشد. برای به حداکثر رساندن ظرفیت جذب در دانشگاهها و بنگاههای کار آفرین دانش بنیان ، ایده یابی و تامین سرمایه ، استفاده از نهایت برونسپاری یعنی جمع سپاری مدلی قابل ملاحظه و بررسی می باشد.