مقاله کارگاه های طراحی شهری هسته اصلی آموزش رشته بررسی موردی: مقایسه موضوعات کارگاه های درسی و اولویت های جامعه حرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۳ در نامه معماری و شهرسازی از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: کارگاه های طراحی شهری هسته اصلی آموزش رشته بررسی موردی: مقایسه موضوعات کارگاه های درسی و اولویت های جامعه حرفه ای
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی شهری
مقاله برنامه آموزشی
مقاله جامعه حرفه ای
مقاله جامعه آموزشی
مقاله کارگاه های طراحی شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبینی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قرایی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحی شهری به عنوان فعالیتی میان رشته ای در جهانی که کیفیت هایش اسیر کمیت ها شده بودند، سربرآورد تا جامعه را به وسیله ارتقای کیفیت های از دست رفته، بهبود بخشد. این امر در گرو شناخت صحیح اهداف رشته و روش های حصول به آن بود. برنامه های آموزشی متعددی برای تحقق اهداف مورد انتظار این رشته در سراسر دنیا و از جمله ایران پیشنهاد شد. دو جامعه دانشگاهی و حرفه ای بازوهای اصلی دستیابی به اهداف این رشته اند و هماهنگی این دو در تحقق اهداف رشته نقش اساسی دارد. لذا برای شناخت بهتر اهداف و انتظارات طراحی شهری، اسناد نظری متعددی بررسی و نظرات صاحبان اندیشه این رشته جمع بندی گردید و از آنجا که موضوعات مطروحه در کارگاه های طراحی شهری به عنوان مهمترین بخش آماده سازی دانشجویان برای ورود به حرفه طراحی شهری اهمیت زیادی دارد، هماهنگی موضوعات اولویت دار در جامعه حرفه ای و پروژه های کارگاه های طراحی شهری در دانشگاه های ایران مورد کنکاش و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان از هماهنگی در بعضی موارد و ناهمخوانی در بعضی دیگر دارد. به گونه ای که اصلاح برخی رویکردها و شیوه های موجود جامعه حرفه ای و علمی طراحی شهری در ایران اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. به علاوه جامعه حرفه ای در موارد بسیاری درک کاملی از ماهیت مسایل روز طراحی شهری نداشته و نظام آموزشی نیز اقدام موثری برای رفع این نقصان نکرده و نتوانسته است خلأهای نظری این رشته را در عرصه حرفه ای پوشش دهد و ابهام در مفاهیم آن را متناسب با ویژگی های بومی رفع نماید.