سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا پورابراهیمی – استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
حسین فرزاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

پایه ریزی و ایجاد یک سیستم برای کنترل ریسک مشتریان جزئی ضروری از مدیریت ارتباط با مشتریان یک بانک به شمار می رود هدف این تحقیق طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک سامان به لحاظ ریسک بازپرداخت تسهیلات دریافت شده می باشد دراین تحقق با استفاده از داده های مشتریان حقوقی که در سیستمهای اطلاعاتیدر بخش اعتبارات بانک موجود می باشد فرایند داده کاوی برروی این داده ها صورت می پذیرد بدین شکل که ابتدا داده های مورد نیاز جمع آوری شده و پیش پردازش برروی آنها صورت می پذیرد و متغیرهایتاثیر گذار در مدل شناسایی شده و الگوریتم های داده کاوی برروی داده های نهایی اجرا می گردد. نتیجه حاصل شده نشان داد که مدلهایدرخت C4.5 دارای صحت بیشتری هستند بنابراین به عنوان بهترین مدل به بانک مورد مطالعه معرفی میگردد.