مقاله کارکرد و جایگاه نظریه ناهماهنگی شناختی در بین روزنامه نگاران وبلاگ نویس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۷۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: کارکرد و جایگاه نظریه ناهماهنگی شناختی در بین روزنامه نگاران وبلاگ نویس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهماهنگی شناختی
مقاله وبلاگ نویس
مقاله وبلاگ
مقاله تحلیل محتوا
مقاله تحلیل محتوای کمی و کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرقانی محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی معیر آتنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا از طریق وبلاگ های روزنامه نگاران وبلاگ نویس می توان به ناهماهنگی شناختی آنها پی برد. آیا روزنامه نگاران وبلاگ نویس دچار ناهماهنگی شناختی هستند. در این نوشتار، نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر و نظریه تعادل شناختی به کار رفته است. پیگیری این مسائل، متضمن شناخت محتوای وبلاگ هاست، به همین دلیل، از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شده است. در مقاله پیش رو، محتوای ۲۰ وبلاگ روزنامه نگاران روزنامه های همشهری، کیهان، ایران و شرق به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بیشتر مطالب وبلاگ ها، انتقاد از اوضاع سیاسی است. روزنامه نگاران وبلاگ نویس، تمایل بیشتری به نوشتن مطالب با سبک مقاله دارند و نیمی از مطالبی که توسط آنها نوشته شده، دارای ناهماهنگی شناختی ارزیابی شده است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که از طریق وبلاگ های روزنامه نگاران می توان به ناهماهنگی شناختی آنها پی برد.