مقاله کارکرد عناصر فانتزی در منظومه غنایی همای و همایون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: کارکرد عناصر فانتزی در منظومه غنایی همای و همایون
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان
مقاله عناصر
مقاله فانتزی
مقاله شگرد
مقاله طرح شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدمیاری کرمعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قصه های عامیانه و ادبیات غنایی از گسترده ترین عرصه های حضور عناصر فانتاستیک است. «همای و همایون» از کهن ترین منظومه های عاشقانه، توانسته است این عناصر را در خود گرد آورد. با این تفاوت که حضور آن ها در آثار منظوم نسبت به آثار منثور از نمود کمتری برخوردار است. نگارنده بر آن است که با معرفی اجمالی خواجوی کرمانی و آثار وی، نوع داستان، نشانه شناسی عناصر داستان های فانتاستیک، طرح شناسی فانتاستیک، تخیل شناسی شخصیت های واقعی و تخیلی، شگرد های طرح شناسی، مکان ها و بناهای فراطبیعی، و … را در منظومه عاشقانه همای و همایون بررسی کند و برتری این داستان را بر داستان های منظوم و منثور هم دوره آن بازنماید.