سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدامیر ابراهیمی – مهندسین مشاور مجدآب شرق
سیدحسین موسوی عمادی – مهندسین مشاور مجدآب شرق

چکیده:

امروزه اهمیت گردشگری و زیربخشهای آن بسیاری از محققان و مدیران اجرایی را برآن داشته است تا از پتانسیلهای انسانی و طبیعی موجود در جهت توسعه بیشترین استفاده را نموده و به همین دلیل شناسایی توانمندیهای بومی از جمله اولویتهای بوده است. در ایران توریسم بیابانی و کویرنوردی به دلیل برخورداری از بسترهای طبیعی منحصر به فرد از قابلیت بالایی برخوردار است. در این میان روستا و روستاییان به دلیل ارتباط مستقیم و تأثیرپذیری از این عرصه‏های طبیعی در برنامه ریزی توریسم بیابانی باید به عنوان بستر انسانی مورد توجه قرارگیرد. روستای دهسلم آغازی بر توریسم بیابانی و کویرنوردی در کویرلوت است. اهمیت این سکونتگاه باتوجه به ساخت جاده نهبندان به شهداد بیش از پیش گردیده است. با اتکاء بر ساختار کالدبی و انسانی این روستا می‏توان از آن به عنوان پایگاهی برای دستیابی به اهداف توریسم و توسعه روستایی استفاده نمود.