مقاله کارکرد ساختار خطی نوشتارنگاری فارسی و لاتین از منظر تجسمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات تطبیقی هنر از صفحه ۱۲۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: کارکرد ساختار خطی نوشتارنگاری فارسی و لاتین از منظر تجسمی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبانی هنرهای تجسمی
مقاله ساختار خطی
مقاله عنصر بصری خط
مقاله راستا
مقاله تعادل بصری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشگر فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار و تصویر دو مولفه اصلی تشکیل دهنده آثار گرافیکی هستند. اصولا بیشتر به ابعاد تجسمی تصویر توجه می شود اما وجه دیداری نوشتار هم سبب می شود قواعد تجسمی مشترکی بین تصویر و نوشتار شکل گیرد که در نهایت بر انتقال مفهوم بعد کلامی آن اثر خواهد داشت. از آنجا که مبانی هنرهای تجسمی در نوشتارنگاری فارسی هم مانند سایر پدیده های دیداری وجود دارد به این معنا که اگر در نوشتار تغییر ساختاری ایجاد شود، موجب خدشه دارشدن ابعاد تجسمی حاکم بر آن می شود شناخت عنصر خط، انواع آن و نیز جهت های آن ها در شکل گیری نوشتارنگاری فارسی یکی از موارد ضروری برای آشنایی با اصول بصری و تجسمی نوشتارنگاری فارسی است. شناخت این قواعد در خلق ترکیب بندی های پویا و قانونمند موثر است و از بیگانگی نوشتار با تصویر در اثر گرافیکی جلوگیری به عمل می آورد.
سوال کلی این پژوهش این است که آیا از منظر مبانی هنرهای تجسمی جنبه بصری خط ها در نوشتارنگاری فارسی برای استفاده در طراحی گرافیکی عنوان و شعار جایگاهی دارد؟ اگر چنین است، تفاوت ها و اشتراکات حضور عنصر بصری خط در نوشتارنگاری فارسی و لاتین کدام اند؟
این تحقیق به روش تجربی بر مبنای اصول و مبانی هنرهای تجسمی انجام پذیرفته و به عملکرد بصری انواع خط در نوشتارنگاری فارسی و تطبیق آن با عملکرد مشابه در نوشتارنگاری لاتین می پردازد.
هدف از این پژوهش شناسایی تنوع ساختار خط ها در نوشتارنگاری فارسی و مقایسه کارکرد تجسمی آنها با نوشتارنگاری لاتین به منظور تاکید بر وجود امکانات کاملا متفاوت – درخلق ترکیب بندی ها – در این دو نوع نوشتار است.
انتظار می رود از بررسی انواع خط های دیداری و تطبیق کارکرد آن ها در چیدمان نوشتارنگاری فارسی و لاتین این نتیجه به دست آید که توجه به تاثیر انواع خطوط دیداری و کارکرد آن ها در ساختار نوشتارنگاری فارسی، چنان که در نوشتارنگاری لاتین نیز هست، بر قدرت انتقال معنا و حس حاصل از آن به دریافت کننده موثر است.
به نظر می رسد در مجموعه واژگان تشکیل شده از نوشتارنگاری فارسی، تنوع ساختاری عنصر خط نسبت به حروف لاتین بیشتر باشد و باعث امکان پویایی بیشتر و در نتیجه تنوع حس های حاصل از آنها در ترکیب بندی عنوان ها و شعارها شود.