سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مولوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
مرتضی محمدی اردهالی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله هدف اصلی بررسی آثار تقسیم بندی ایام هفته به چهار نوع روز مختلف در برنامه های زمان بهره برداری(TOU) به همراه سیستم های ذخیره ساز سرمایشی و گرمایشی بر کارکرد برنامه های پاسخ به تقاضا میباشد . مدل برنامه های زمان بهره برداری تشریح گردیده و ظرفیت سیستم ذخیره ساز و عملکرد آن به همراه برنامه های زمان بهره رداری تقسیم بندی شده ،(D-TOU) با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه شده است. در نهایت مدل برنامههای زمان بهرهبرداری تقسیم بندی شده به همراه سیستم ذخیرهساز گرمایشی و سرمایشی بر روی یک منحنی بار صنعتی پیاده شده و نتایج حاصله نشان میدهد که با تقسیم یک هفته به چهار نوع روز کاری مقدار بار پیک در روز نوع اول ۲۰ %، در روز نوع دوم و سوم ۱۳ % و روز نوع چهارم ۸%کاهش می یابد، که این امر از دیدگاه شرکت تامین کننده بسیار مطلوب میباشد.قبوض مشتری نیز در روز نوع اول ۴٫۳ %، در روز نوع دوم و سوم ۸٫۱ % و در روز نوع چهارم ۱۱ % کاهش یافته است. نتایج حاصله بیانگر کارایی این روش هم از دید مشتری و هم از دید شرکت تامی کننده میباشد.