مقاله کارکرد بازی های رایانه ای در رفتار نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: کارکرد بازی های رایانه ای در رفتار نوجوانان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های رایانه ای
مقاله رفتار نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری روانبخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی اثر بازی های رایانه ای بر سازگاری، توانایی ذهنی، روابط اجتماعی، میزان فعالیت ها و سرگرمی جمعی، میزان تماشای تلویزیون، تاثیر بازی های رایانه ای، میزان رابطه با خانواده، میزان خشونت، تاثیر بازی های رایانه ای را بر اضطراب، کیفیت تحصیلی، میزان اعتیاد به بازی، تلاش برای رسیدن به هدف، میزان به کارگیری فکر، میزان سرگرم کننده بودن بازی ها، میزان تمرکز و جنبه آموزشی بازی ها و میزان استفاده بازی های رایانه ای هدف پژوهش می باشد. نتایج نهایی پژوهش نشان داد بین توانایی ذهنی دانش آموزانی که از بازی های رایانه ای استفاده می کنند در مقایسه با دانش آموزانی که از آن استفاده نمی کنند تفاوت وجود ندارد. بین میزان فعالیت ها و سرگرمی جمعی دانش آموزانی که از بازی های رایانه ای استفاده می کنند در مقایسه با دانش آموزانی که از آن استفاده نمی کنند تفاوت وجود ندارد. بین روابط اجتماعی دانش آموزانی که از بازی های رایانه ای استفاده می کنند در مقایسه با دانش آموزانی که از آن استفاده نمی کنند تفاوت وجود دارد. و سایر متغیرها اثر بازی های رایانه ای بر آنها معنادار می باشد.