مقاله کارکردها و کژکارکردهای اجتماعی-روانشناختی خبر در رسانه های جمعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاری از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: کارکردها و کژکارکردهای اجتماعی-روانشناختی خبر در رسانه های جمعی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه های جمعی
مقاله خبر
مقاله کارکرد اجتماعی
مقاله کارکرد روانشناختی
مقاله برجسته سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پور سمانه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به شناخت مبانی نظری کارکردهای روانشناختی رسانه ها می پردازد که بر این اساس، یکی از کارکردهای مهم روانشناختی رسانه شکل دادن به اولویت های اندیشه ای مخاطبان است. شکل گیری اولویت مخاطبان به نوعی تاثیر کارکردهای روانشناختی رسانه ها را نشان می دهد.
در این مقاله نظریه های مرتبط شامل برجسته سازی، دروازه بانی و کارکردهای رسانه مطرح شده است و پس از بررسی چنین نتیجه گیری شده است که اولویت رسانه بر روی برجسته سازی همگانی و برجسته سازی مباحث اجتماعی تاثیر می گذارد. در اولویت رسانه ابعادی نظیر مشهود بودن (میزان بازنمایی و پوشش یک موضوع خبری)، برجستگی موضوع از نظر مخاطب (تناسب محتوای خبر با نیازهای مخاطب) مهم است و رسانه می تواند با استفاده از این کارکرد به لحاظ روانشناختی و اجتماعی مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهد.
یادآور می شود این مقاله حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد با همین موضوع با رویکرد تبیینی به سازوکارهای رادیو جوان ایران است.