سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید گنجایش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان
حمید برقی – استادیار دانشگاه اصفهان
یوسف انصاری – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی و کارمند فرمانداری شهرستان کهگیلوی

چکیده:

آمارهای رسمی کشور نشان می دهد ۶۱/۶ درصد کشته های تصادفات سالانه کشور مربوط به جاده های برون شهری است و چیزی حدود ۱۰ درصد از این تصادفات و کشتههای رانندگی در جاده های روستایی اتفاق می افتد. در این زمینه یکی از مهمترین عوامل که منجر به ترددهای روستا- شهری و ایجاد گره های سخت ترافیکی و افزایش تصادفات رانندگی می گردد سفرهای مکرر و روزانه روستاییان به شهرها جهت انجام کارهای اداری و خدماتی می باشد. اگر در روستاهای کشور ما دفاترICT به نحو شایستهای بتواند نقش خود را ایفا نماید شاهد اینهمه مشکلات ترافیکی و تصادفات رانندگی نحواهیم بود. شکل گیری این پدیده ارزشمند در کشور ما هر چند دیرتر شروع شده است اما تأکید اساسی سند چشم انداز بیست ساله کشور بر دانایی محوری نقطه عطفی شد تا در جهت دانش محوری روستاها کهدفاتر ICT یکی از مهمترین این کریدورها جهت رسیدن به این هدف متعالی است اقدام شود. در این مقاله با انجام یک پژوهش میدانی در روستاهای شهرستان نورآباد ممسنی و شهرستان رستم از توابع استان فارس، نقش حیاتی فناوری اطلاعات را در مناسبات شهر و روستا و کاهش رفت و آمدهای شهر و روستا به تحلیل می کشیم. نتایج مطالعه پیشرو حاکی از وجود رابطه معناداری میان کاهش میزان مراجعت روستاییان به شهر جهت انجام فعالیتهای خدماتی و اداری کاهش تصادفات رانندگی از زمان تأسیس دفاترICT روستایی دیده میشود. مقاله که خلاصه یک طرح مطالعاتی – پژوهشی می باشد در ۱۴ صفحه و در پی از نظر صاحب نظران همایش خواهد گذشت