سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروه سعداللهی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
مهدی گلباغی – مدرس دانشگاه پیام نور سنندج
محمدعلی ویسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چکیده:

کنترل آماری فرایند spc به بهبود کیفیت از طریق کاهش تغییرات می پردازد و بهترین ابزار شناخته شده در این زمینه نمودار کنترل است کنترل مراحل تولید کمپوست که شامل چهار مرحله آماده سازی فرایند تجزیه فعال مرحله بلوغ کنترل ذخیره اسزی و عرضه به بازار فروش جهت بدست آوردن محصولی با کیفیت مطلوب می باشد ضروری به نظر می رسد یک روش علمی برای به تصویر کشاندن و بهبود کیفیت کنترل آماری فرایند spc است که هدف آن بررسی تحت کنترل بودن یک فرایند چه به لحا ظمیانگین و چه از نظر واریانس با استفاده از ابزارهای هفتگانه هیستوگرام – برگه کنترل – نمودار پارتو – نمودار علت و معلول – نمودار تمرکز نقص ها – نمودار پراکندگی و نمودار کنترل است که با توجه به نوع فرایند تولید کود کمپوست از میان ابزارهای هفت گانه جهت تحت کنترل درآوردن فرایند تولید با استفاده از نمودار علت و معلول داده های مورد نظر را تحلیل و مطابق با دستورالعمل کنترل آماری فرایند خطاهای سیستم را تجزیه و تحلیل می نماییم .