سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمود تنها – کارشناس ارشد علوم قران و حدیث
الهدی کاوه سوادکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

بقا ودوام هر ملت و جامعه مرهون ایستادگی و از خودگذشتگی های آن ملت و جامعه است ایثار و شهادت دومرتبه کمال وجود انسانی هستند که او را با چراغی روشن تا معبود و معشوق رهنمون می سازند ایثار حرکتی است که هدفمند و رو به کمال و شهادت نهایت این عروج و کمال است در آموزه های اسلامی جوهر فرهنگایثار و شهادت از خود گذشتگی اخلاص و آزاد منشی هوشمندانه و هدفمند است که نکته مهم آن این مراتب اکتسابی است و هر انسانی ظرفیت و توان رسیدن به آن مرتبه را دارد مشروط بر آن که شرایط و مقدمات آن را بیابد اما چنانچه این لیاقت و آمادگی در فرد یا جامعه ای حاصل شد نهایت سعادت و نیکبختی است فرهنگ ایثار و شهادت ارمغان با ارزشی است که از رشادت های ایثار گران و جانفشانی شهدا به جای مانده است حفظ و ترویج این فرهنگ نه تنها یک وظیفه دینی محسوب می شود بلکه ضامن امنیت ملی نیز هست.