سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فائزه حسین نظر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه سوره، تهران

چکیده:

شبکه های اجتماعی مجازی موبایل محور مانند هر تکنولوژی و ابداع ساخت بشر، علاوه بر ویژگی ها، فواید و کارکردهای مثبت، دارای بعد منفی نیز می باشد و آسیب هایی را در پی دارد. از جمله ویژگی های این شبکه ها می توان به بسیج کنندگی، دوست و توسعه روابط صمیمانه، چندرسانه ای بودن، شفافیت بیش از گذشته، جایگزینی اقتصادی برای تماس های کاربران، همه جایی و در دسترس بودن دائمی، افزایش امنیت و شخصی تر شدن وسیله برقراری ارتباط بهنسبت رایانه های شخصی و نیز سرعت بالای انتقال داده ها در آن اشاره کرد. کارکردهای مثبت و منفی این شبکه ها را می توان در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و نیز فرهنگی- اجتماعی مورد بررسی قرار داد. با این وجود نمی توان جنین شبکه هایی را به دلیل کارکردهای مثبت صرفاً مفید و یا به سبب کارکردهای منفی، مضر ارزیابی کرد، بلکه این مسئله به سواد دیجیتالی کاربران در میزان و نحوه استفاده و نیز آشنایی با تدابیر امنیتی و به کار بستن آن به منظور حفظ حریم خصوصی وابسته است.