سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مژگان میرزایی – دانشجوی کارشناس یارشد محیط زیست

چکیده:

تالاب گاوخونی با پهنه ای به وسعت ۴۱۳۷۱ کیلومتر مربع یکی ازمهمترین عوامل پیدایش پایداری و استمرار حیات درطول چندهزارسال گذشته دربخش مرکزی ایران زمین بوده است گاوخونی یکی از ۲۲ تالاب بین المللی ایران از مجموع ۱۸۴۷ تالابی است که تاکنون بصورت رسمی درسیاهه ی تالابهای نوانسیون رامسر پیذرفته شدها ند افزون برآن به دلیل میزبانی دیرینه و شایسته از پرندگان مهاجر توسط سازمان بین المللی حیات پرندگان به عنوان یکی از مناطق مهم برای زیست پرندگان تشخیص داده شده است درگاوخونی جوامع زیستی گوناگونی وجود دارد که تشکیل یک بوم سازگان خاص را داده اند و دارای زنجیره غذایی متعددی هستند تخریب پوشش گیاهی تالاب و اطراف آن دراثر پیش روی کویر و چرای بی رویه دام درمنطقه قطع یکسره بیشه زارها و درختچه های اطراف تالاب ورود پسابهای صنعتی وشهری به رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی و صیدوشکار بی رویه ماهی و پرندگان ازمهمترین عوامل تهدید کننده این تالاب محسوب میشوند.