سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میترا چراغی – مدرس مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان.
امید اسپرغم – مدیر گروه شیمی، دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر.
محمدحسین نوریائی – گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور مرکز هندیجان.

چکیده:

تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران و سی و چهارمین تالاب از ۱۲۰۱ تالاب ثبت شده در فهرست معاهده رامسر است این تالاب همچنین وسیع ترین تالاب داخلی خلیج فارس است ۲در سال های اخیر با خشک شدن تالاب های بین النهرین در عراق تالابشادگان نقش حساس تری در پذیرش پرندگان مهاجر خواهد داشت. این تالاب با ارزش ، مهم از جنبه های مختلف اکولوژیکی علمی ، زیبا شناختی ، تفرجی ، اقتصادی ، اجتماعی و هیدرولویی،ی دارای ارزشهای گوناگونی در حیات اجتماعی مردم منطقهاست . این تالاب در سالهای اخیر در اثر جنگ تحمیلی عرا، بر علیه ایران و دخل و تصرف های بی رویه، ورود فزاینده تالابهایکشاورزی ، شهری ، صنعتی دستتوش نارسائیهایی شده است و هر کدام از موارد یاد شده به طور مستقیم و غیر مستقیم می توانند اکوسیستم تالاب را تحت تاثیر قرار دهد . از اینرو شناخت کارکردهای مهم این تالاب و حفاظت از آن بسیار حائز اهمیت است.