سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مفید شاطری – استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
جواد میکانیکی – استادیار و عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند
راضیه آرزومندان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

چکیدهقنات به عنوان پدیده ای تکنولوژیکی-فرهنگی، نقش موثری در عمران و آبادی در دو حوزه محیطی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه خشک داشته است. امروزه ساز و کارهای مدیریت و کارکردهای اجتماعی-فرهنگی قنوات در کنار ابعاد تکنیکی آن، مهم و پژوهش های مستقلی را می طلبد. قنات بلده شهرستان فردوس در خراسان جنوبی از ابعاد فنی، نظام مدیریت تقسیم آب و کارکردهای متنوع در حوزه اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت است. این قنات با سیراب ساختن ۲۰۰۰ هکتار از اراضی منطقه به ۷۲۰۰ فنجان یا سهم تقسیم می شود که از مجموع این سهام، ۴۴۰۰ فنجان یعنی قریب به ۶۰ درصد کل سهام، وقفی می باشد. در این مقاله که به روش اسنادی-پیمایشی تهیه شده، ضمن پرداختن به ساز و کار های مدیریتی موجود در قنات، نقش وقف و کارکردهای آن در حوزه اجتماعی-فرهنگی نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.