مقاله کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در فنون ادبی از صفحه ۴۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویر
مقاله حروف
مقاله موسیقی
مقاله مکتب آذربایجانی
مقاله خاقانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی نهاد علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاعر برای انتقال عاطفه به مخاطب، زبان خود را به شیوه های گوناگون تقویت می کند. ایجاد خلاقیت و نوآوری با آفرینش تصاویر تازه، ورود به عرصه های گوناگون خیال و … از ویژگی های شاعران خلاق در راستای تقویت زبان ادبی خود و ایجاد سبک شخصی است. در این راستا خاقانی از تمهیدات مختلفی بهره برده که هیات فیزیکی و شنیداری، جنبه های معنایی، ابجدی و دیگر ویژگی های حروف، از جمله آن هاست. این موضوع موجب برقراری ارتباط هایی بین آنها و معانی ذهنی وی شده و کارکردهایی هنری به حرف در شعر او بخشیده است. این مقاله با نگاهی توصیفی – تحلیلی به بررسی جنبه های مختلف حرف در شعر خاقانی پرداخته و بسامد نوع حروف، اصالت تصویرهای بر پایه حروف، اخذ وجه شبه های مختلف، ارتباط های چندگانه معنایی و لفظی حروف در بافت شعر، ساخت آرایه های ادبی بر پایه حروف، ارتباط حس حاکم بر تصاویر و حروف و … را در شعر او نشان داده است.