مقاله کارکردهای «الهیات» در سنت مسیحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در الهیات تطبیقی از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: کارکردهای «الهیات» در سنت مسیحی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الهیات
مقاله مسیحیت
مقاله الهیات سامانمند
مقاله جزمیات مسیحی
مقاله کلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاکایی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: بحرانی اشکان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعبیر «الهیات» در سنت مسیحی تعاریف و معناهای گوناگونی دارد. در این نوشته، ضمن پرداختن به این معانی و تعاریف می کوشیم با روشن ساختن کارکردهای گسترده الهیات در مسیحیت، معنای این اصطلاح را که از طریق ترجمه متون الهیاتی از زبان های اروپایی به فرهنگ نوشتاری ما راه یافته است، بهتر مشخص کنیم. در این مسیر، تاریخچه تحول تعبیر «الهیات» در مسیحیت به شتاب مطرح می شود و آن گاه با بررسی تعاریف و ویژگی های این دانش بر اساس کارکردهایی که «الهیات» بر عهده دارد، به برخی شاخه های آن اشاره می کنیم. در پایان نیز به بررسی معادل های theology در زبان فارسی می پردازیم. در میان معادل های theology در زبان فارسی، الهیات و یزدان شناسی از دیگر معادل ها مناسبتر به نظر می رسند.