سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرناز فرهپور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی –دانشگاه محقق ا

چکیده:

این مدار الکترونیکی یک مدار شمارشگر بذر است و منطق کاری آن منطق دیجیتال است. اجزاء اصلی الکتریکی بکار رفته درآنIC ها هستند که وظیفه اصلی آنها تحلیل پالس ها و شمارش می باشد. این مدار قابلیت شمارش بذرها را تا ۵ رقم داراست و می تواند ۹۹۹۹۹ بذر را شمارش نماید. تعداد رقم های شمارش قابل تغییر است و می توان بر حسب ظرفیت کاری تعداد ارقام را توسعه داد و یا تعداد ارقام را به ۳-۲ رقم کاهش داد . تعداد ارقام مورد نیاز بر حسب وزن هزاردانه بذر مورد نظر قابل محاسبه می باشد. کشاورزانی که بذر مورد نیازخود را از مراکز اصلاح و تهیه نهال و بذرتامین می کنند , بذر ها را دربسته بندی هایی که عموما ۱۰ کیلو گرمی می باشند دریافت می کنند و با مشخص بودن رقم بذر مورد نظر می توان وزن هزار دانه آن واریته را نیز بدست آورد. حال با داشتن وزن هزار دانه و وزن بذر مصرفی برای کاشت می توان تعداد بذر مورد نیاز برای کاشت و در نتیجه تعداد ارقام مورد نیاز شمارشگر را تخمین زد و تعیین نمود. می توان عمل شمارش را در ابتدای هر نوار (ردیف کاشت) ,هر کرت یا هر قطعه زمین از نو آغاز نمود و تعداد رقم دستگاه بستگی به حجم کاری در هر نوار یا کرت دارد. ممکن است عمل شمارش بذر صرفاً برای زارع فایده خاصی نداشته باشد , لذا می توان از تعداد بذر های شمارش شده به منظور تعیین میزان بذر مصرفی ( بر حسب وزن) , پس از اتمام عمل کشت استفاده نمود و مقدار بذر مصرف شده در طی کشت را تعیین نمود. ۱۰۰۰ / (عدد قرائت شده در دستگاه * وزن هزا دانهKg =میزان بذر مصرفی بر حسبKg از سویی دیگر توقف عمل شمارش هشداری برای اپراتور است مبنی بر اینکه دستگاه موزع دچار اشکال شده و یا بذر مخزن بذر به اتمام رسیده است , بنابر این اپراتور در این هنگام می تواند به رفع عیب موزع و واحد کارنده اقدام نماید و یا مخزن بذر را مجددا″ از بذر پر نماید. در واقع دستگاه شمارشگر می تواند به عنوان وسیله ای جهت کسب اطمینان ازصحت و تداوم عمل کشت مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد دیگر این مدار این است که می توان از آن به عنوان شمارشگر بذر در آزمایشگاه های تحقیقاتی استفاده نمود, با استفاده از این مکانیزم می توان دقت و سرعت کار را در آزمایشگاه ها بهبود بخشید.