سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی –
زهره لکزایی –

چکیده:

کارمندیابی یک فعالیت عمده دربرنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی هرسازمان به شمارمیرود و دربرگیرنده فعالیتهای قانونی است که برای یافتن شماربسنده ای ازافراد شایسته به کارگرفته میشود تا این که افراد و سازمان درقالب سودهای کوتاه و بلندمدت خود بتوانند یکدیگر را برگزینند دراین مقاله پس ازتعریف و اشنایی با مفهوم کارمندیابی به بررسی تاریخچه و میزان کارمندیابی پرداخته و درادامه عوامل موثربرکارمندیابی درسازمان ذکر شده همچنین ازدیگر مسائل مطرح شده دراین مقاله مراحل کارمندیابی اثربخشی کارمندیابی منابع تامین کارمند ارزیابی فعالیت کارمندیابی و تفاوت منابع کارمندیابی می باشد.