مقاله کارسینوم پاپیلری تیرویید مشابه تومور وارتین: گزارش موردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۴۱ تا ۷۴۴ منتشر شده است.
نام: کارسینوم پاپیلری تیرویید مشابه تومور وارتین: گزارش موردی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارسینوم پاپیلری
مقاله تومور شبه وارتین
مقاله تیرویید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائری هایده
جناب آقای / سرکار خانم: شاکر غزاله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی آملی فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: کارسینوم پاپیلری شبه وارتین نوع نادری از کارسینوم پاپیلری تیرویید است. نمای آن شامل ساختارهای پاپیلری پوشیده از سلول های تومورال انکوسیتیک دارای هسته های با خصوصیات کارسینوم پاپیلری به همراه ارتشاح لنفوپلاسماسیتی در محور فیبرو- همبندی می باشد. نام گذاری این تومور ناشی از تشابه آن با تومور وارتین غدد بزاقی می باشد.
معرفی بیمار: در این گزارش موردی از کارسینوم پاپیلری مشابه تومور وارتین را در آقای ۵۴ ساله با توده دو طرفه تیرویید معرفی می نماییم. در بررسی هیستوپاتولوژیک پاپیلاهای مفروش از سلول های ائوزینوفیلیک با هسته های شیشه مات و شیاردار به همراه ارتشاح لنفوپلاسماسیتی محور فیبرو- همبندی مشاهده گردید.
نتیجه گیری: کارسینوم پاپیلری شبه تومور وارتین ممکن است با ضایعات خوش خیم مثل تیروییدیت هاشیموتو، تومور با سلول های هرتلی و کارسینوم پاپیلری از نوع سلول بلند اشتباه گردد. پی گیری موارد گزارش شده پیشنهاد دهنده این امر است که این تومورها رفتاری همانند کارسینوم پاپیلری معمولی دارند.