سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا هنرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب ، برق، داراب،ایران
بهنام خارچینه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب ، برق، داراب،ایران

چکیده:

احراز یت مبتنی بر رمز عبور برای سیستم ها ی کنترل از راه دور جهت دست یابی به شبکه ها ی کامپیوتری ، بسیار کارآمد است. به منظور نشان دادن تعدا دی از مسائل امنیتی و مدیریتی که در پروتکل ها ی احراز هو یت رمز عبور سنتی رخ می دهند، در دهه ها ی اخیر تحقیقات بر روی کارت هوشمند مبتنی بر احراز هویت رمز عبور متمرکز شده است. در این مقاله نشان می دهیم که طرح احراز هویت کارت هوشمند پیشرفته پیشنهادی توسط ژو زو فنگ در برابر حمله ها ی خودی و جعل هویت آسیب پذیر است. طرح بهینه آن را پیشنهاد کرده و یک پروتکل احراز هویت کارت هوشمند قوی و مؤثر معرفی می کنیم و نشان می دهیم که پروتکل جدید ابزار مورد نیاز جهت احراز هویت کارت هوشمند قوی را داراست و کار احراز هویت دوطرفه را به صورت موثر انجام می دهد.