سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

کارت امتیاز دهی متوازن BSC به عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم گیری در سطح مدیریت راهبردی بیان شده است درحال حاضر بسیایر از رهبران کسب و کار ارزیابی عملکرد شرکت را به وسیله تکمیل کردن اطلاعات حسابداری مالی با اقدامات وابسته به هدف از جنبه های مشتری فرآیند تجارت داخلی و یادگیری و رشد انجام می دهند نتایج بدست آمده نشان میدهد که مفهوم BSC برای کمک به اداره عملکرد تجاری واحدهای سازمانی و پروژه های فردی قابل استفاده است دراینجا با توسعه یک کارت امتیاز دهی متوازن برای سیستمهای اطلاعاتی فعالیت های آن از جنبه های ارزش کسب و کار جهت گیری کاربر فرایند داخلی و آمادگیهای آینده اندازه گیری و ارزیابی شده است شواهد بررسی موردی صورت گرفته در اینجا پیشنهاد می کند که یک کارت امتیازدهی سیستمهای اطلاعاتی متوازن می تواند اساسی برای مدیریت راهبردی سیستمهای اطلاعاتی IS فراهم آورد با رهنمودهای پیشرفته معین و بیان معیارهای سنجش مناسب سعی در برطرف کردن موانع کلیدی اجرا شدها ست