سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران
کرامت الله حیدری – دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه مازندران
محمدجواد زارع – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، معرفی کارت ارزیابی متوازن (BSC) و چالشهای پیش روی آن می باشد. سازمانهای بسیاری سعی در پیاده سازی و اجرای کامل استراتژیها با مدیریت عملیات خود دارند و برای این کار از این کارت استفاده می نمایند، البته بسیاری از آنها نیز در این کار ناموفقند. این مسئله ناشی از تعریف ناقص استراتژی ها نیست، بلکه به این خاطر است که چارچوب منسجمی برای یکپارچکی و همسویی این دو فرایند حیاتی (استراتژی و عملیات) در اختیار ندارند. ا ین مقاله بر آن است تا به معرفی جامع از این کارت و موانع آن بپردازد.