سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بیتا دهقان خاقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه حسابداری، ارومیه ، ایران
محمدرضا خلیلی شومیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه حسابداری، ارومیه، ایران
سعید جبارزاده کنگرلویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، گروه حسابداری، ارومیه، ایران

چکیده:

کارت ارزیابی متوازن، چشم انداز مدیران و کل سازمان را در چارچوب رسیدن به اهداف راهبردی منعکس می کند و می تواند به عنوان ابزار مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه کارت ارزیابی متوازن به عنوان ابزاری برای ارائه دید کلی سازمان بکار می رود، اما در عمل بطور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد. علت این امر دشواری استقرار سیستم ساده علت و معلولی برای اهداف چشم اندازهای کارت ارزیابی متوازن می باشد. هدف این مقاله، پاسخ به این سوال است که آیا روش کارت ارزیابی متوازن می تواند یک روش برتر باشد یا خیر، در این راستا کارت ارزیابی متوازن پویا مطرح می ود. کارت ارزیابی متوازن پویا، ابزاری را برای مدیران در ارزیابی روابط علت و معلول شاخص ها فراهم می آورد. کارت ارزیابی متوازن پویا سیستمی را برای تعریف الگوی جامع به شیوه متوازن (استفاده از نه فقط معیارهای مالی) و یکپارچه (با استفاده از سیتسم علت و معلولی) ارائه می کند. با وجود مزایای قابل ملاحظه، نتایج نشان می دهد که کارت ارزیابی متوازن پویا برای کلیه شرکت های بزرگی توصیه می شود که سود آنها از طریق تحمل هزینه های بالا و مشکلات اولیه بدست می آید. برای شرکتهای کوچک و متوسط، هنوز، کارت ارزیابی متوازن یک انتخاب خیلی خوب محسوب می شود.