سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – کارشناسی رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

معماری متا مفهوم و شناخت شناسی معماری متا را گونه ای از معماری فرافضا می دانند که هماهنگ با اصول مرفولوژی شکل می گیرد و مبتنی بر سازماندهی و پردازش اطلاعات با برخورداری از الگوریتم ها و کدهای ژنتیک است و امکان دگردیسی و دگرگونی در فرمهای معمول معماری را فراهم می کند. بر این اساس معماری متا از ارتباط ساختاری با گونه شناسی علم ژنتیک برخوردار است و در بستر همین ارتباط ریخت شناسی است که فرم های معماری دارای تنوع و گونه گونی بصری می شود.فضای معماری متا نیز فضایی با بیش از سه بعد است که همبستگی یا پیوستگی ساختاری _هندسی با مفهوم زمان را نیز در بردارد. در این گونه معماری از روشهایی برای مدل سازی ترکیبات جدید با صفحات فلزی استفاده می شود و دارای ارتباطی تنگاتنگ با مفهوم معماری دیجیتال یا معماری و شهرسازی مجازی یا معماری گرافیکی است. بر این اساس معماری متا را گونه ای از معماری می دانند که از کاربست علوم ژنتیک ،گرافیک کامپیوتری و علم معماری شکل می گیرد