سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه رحیمی – کارشناسی ارشد صنایع غذایی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اس
اسماعیل قلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، گروه علوم و صنایع غذایی

چکیده:

بسته بندی یکی ازمسائل اساسی درزمینه ایمنی غذا به شمار می اید استفاده ازدانش نانو می تواند سبب بهبود کیفیت و کارایی مواد بسته بندیو درنتیجه اطمینان از امنیت موادغذایی گردد مهارت و طراحی شروع کننده های اولیه رقابتهای جهانی فناوری هستندوحدت علم براساس ویژگیهای وحدتبخش ازطبیعت درمقیاس نانو یک بنیاد جدید برای دانش نواوری وادغام تکنولوژی را فراهم می کند نانوتکنولوژی علم مطالعه و تحقیق پدیده ها و عملکردها درسطح اتمی ملکولی و نانوملکول میب اشد این عمل دارای کاربرد درزمینه های مختلفی می باشد صنایع غذایی یکی از موضوعاتی میب اشد که به آن توجه بیشتری شده است و اولین عرصه درصنایع غذایی که نانوتکنولوژی برآن موثر است بسته بندی مواد غذایی می باشد. دراین مقاله سعی شده است کاربرد نانوتکنولوژی با برخی تاکیدها برتولید و فراوری موادغذایی را مورد اشاره قراردهد.