سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح ا… فدائی نژاد – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمود عطاری –

چکیده:

فلیکربهعنوان یکی ازمهمترین معیارهایکیفیت توان درشبکه های توزیع مطرح است که ازتغییرات مقدارتوان تولیدی و مصرفی شبکه نشات میگیرد و بعضا باتغییر جهت انتقال توان نقاطی ازشبکه نیز همراه است بعضی پدیده های آئرودینامیکی حاکم درتوربینهای بادی همچون خطای Yaw موجب نوساناتی درتوان تولیدی گردیده و بالطبع اتصال این توربین ها به شبهک های توزیع باعث ایجاد فلیکر و تقلیل کیفیت توان شبکه میگردد با بکارگیری statcomمیتوان ولتاژ شبکه متصل به نیروگاه بادی را تثبیت وکیفیت توان را بهبود بخشید دراین تحقیق نرم افزارهای Simulink + FAST ,AeroDyn,TurbSim برای شبیه سازی کلیه جنبه های آئرودینامیکی مکانیکی و الکتریکی یک نیروگاه بادی متصل به شبکه مورد استفاده قرارگرفته است بعلاوهب رای اندازه گیری فلیکر لحظه ای مدل یک فلیکر متراستاندارد IEEE پیاده سازی گردیده است مدل مذکور به همراه مدل نیروگاه بادی برای بررسی آثار تغییر سرعت و جهت بادبرتوان ولتاژ و فلیکر تولیدی مورد استفاده قرارگرفته است.