سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفاری – کارشناس ارشد منابع آب شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
نوراله قائمی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی معاونت طرح و توسعه شرکت آب و فاضلاب روستایی خ

چکیده:

آب شرب اکثر روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و مرتفع ااز چشمه ها تامین میگردد با بروز پدیده خشکسالی و تداوم آن چشمه ها خشک یا کم آب شده اند شرکت آب و فاضلاب روستایی مجبور به حفر چاه در دشت و انتقال آب توسط چندین ایستگاه پمپاژ بصورت مجتمع چندروستایی شده است که این طرح علاوه براینکه مخارج زیادی به همراه دارد باعث افت سطح ایستابی سفره آب زیرزمینی و کاهش کیفیت شیمیایی آن شده است مدیرت بحران منابع آب شرکت آ بو فاضلاب روستایی را جهت تامین آب شرب روستاهای مناطق کوهستانی به سمت منابع آبی جدید و ناشناخته سوق داده است از جمله این منابع آبی مخازن آب تشکیل شده در پشت موانع طبیعی تحت عنوان پرده های آب بند در امتداد مسیل ها م یباشد پرده آب بند سازندهای زمین شناسی ناتراوایی هستند که مسیل یا رودخانه را قطع نومده و جریان اب با رسیدن به این موانع درپشت آن تجمع یافته و تشکیل ذخایر آب زیرزمینی را داده است