سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سینا جلائیان قربان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران

چکیده:

توسعه شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها و به تبع آن ازدیاد پسماند تولیدی از یک سو و توجه به مسائل زیست محیطی و بهداشتی از سوی دیگر موجب شده است که بسیاری از خاکچال های دفن زباله موجود به دلیل اتمام ظرفیتشان و یا رعایت استانداردهای بهداشتی، دیگر برای دفن زباله استفاده نگردند. پس از اتمام کاربری خاکچال ها نیازمند مراقبت های پس از دفن می باشیم، که امروزه از عناصر موظف سیستم های جامع مدیریت پسماند می باشد،می توان با ساخت و ساز بر روی خاکچال ها پس از اتمام کاربری دفن ، تمام یا بخشی از هزینه های مرتبط با این مراقبت ها را پوشش داد. در این مقاله سعی بر آن شده که به توضیح ویژگی های خاص ساخت و ساز بر روی خاکچال ها و کاربری های متفاوت خاکچال ها پس از اتمام عملیات اجرای پوشش نهایی پرداخته شود.