سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مائده رمضانی – دانشجوی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن و عضو ب
آرمین روحانی فرهمند – کارشناسی ارشد عمران
ولی الله عزیزی فر – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ابوالفضل میرپورگسکریی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه غیرانتفاعی روزبهان

چکیده:

مدیریت و برنامه ریزی زیرساختارهای سیستم پیچیده شهری مستلزم بکارگیری بسیاری از داده های مکانی است. از اینرو سیستم اطلاعات مکانی، بعنوان علم مدیریت داده های مکانی، توانسته اند کاربردهای فراوانی را در این زمینه پشتیبانی نمایند. در همین راستا بررسی ساختار یک سیستمشهری و نیز مفاهیم سیستم های اطلاعات مکانی در این مقاله نشان داده شده است که پیاده سازی زیرساختارهای مکانی در اجرای یک سیستم اطلاعات مکانی شهری بسیار تعیین کننده می باشد.یکی از جنبه های مهم در برنامه ریزی بلند مدت سیستم حمل و نقل شهری ( بعنوان یکی از زیر سیستم های مهم شهری)، گسترش ظرفیت سرویس دهی آن می باشد. وجود طرح های مختلف در این زمینه در کنار محدودیت های مالی و اجرایی، انتخاب بهترین طرح را بعنوان چالشی پیش روی تصمیم گیران قرار می دهد.از اینرو بکارگیریGIS در زمینه حمل و نقل شهری، در مواردی همچون طراحی و تحلیل شبکه برنامه ریزی حمل و نقل عمومی، مسیریابی، سیستم های هوشمند حمل و نقل (مدیریت ترافیک، تشخیص حوادث، ناوبری درون ماشینی تاثیرات محیط زیستی و تحلیل ارتباط بین سیستم حمل ونقل و کاربری اراضی صورت میپذیرد. ضمن اینکه کاربردهای اولیه GIS GIS نقل شهری بوده است. امکان بررسی طرح های مختلف قبل از انتخاب طرح نهایی شاید مهمترین کاربرد GIS در زمینه حمل و نقل باشد. فعالیت کلیدی دیگر GIS که خاص حمل و نقل است، تحلیل شبکه می باشد.از آنجاییکه شبکه ها اساس مسیریابی و سایر تحلیل های مربوطه می باشند لذا مدلسازی دقیق آن امری حیاتی است که در این مقاله به آن می پردازیم.