سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی فولادی پناه – هیأت علمی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز (نویسنده مسئ
مهدی جورابلو – هیأت علمی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

با توجه به بحران کمبود آب در جهان، انجام پروژههای مربوط به صنعت آب میبایست در نهایت دقت و کمترین زمان صورت گیرد لزوم دستیابی به چنین پیشرفتی، توانایی بالا در مدیریت حجم انبوه اطلاعات را میطلبدGIS به عنوان سیستم اطلاعات جغرافیایی، توانایی بسیار زیادی در جمعآوری، مدیریت، و بازخوانی این اطلاعات دارد. علاوه براین تواناییGIS در برقراری ارتباط با مدلهای ریاضی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی، قابلیت استفاده از این پایگاه اطلاعاتی را در صنعت آب به شدت افزایش داده است. در این مقاله انواع مدلهای برقراری ارتباطGISبا مدلهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی و کاربردGISدر پروژههای آبی مورد بررسی قرار گرفته و معایب و مزایای هر یک تشریح شده است. در نهایت نحوه استفاده ازGIS در تعیین حریم رودخانه به صورت مطالعه موردی ارائه شده است