سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد خیاط زاده – انجمن پژوهشگران جوان، دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد عباس نژاد – دانشیار بخش زمین شناسی (گرایش ژئومورفولوژِی) و عضو هیأت علمی دانشگاه ش
حجت الله رنجبر – دانشیار بخش معدن (گرایش دور سنجی) و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

پیامدهای زیست محیطی انتشار خاکسترهای آتشفشانی محققان را بر آن داشته که با درک عمیقتر فرآیندهای فیزیکی مؤثر بر دینامیک حرکت و پارامترهای تأثیرگذار بر انتشار ذرات فورانی به ارائه مدلهای دقیقتر وکارامدتری جهت شبیه سازی انتشار این ذرات بپردازند. شبیهسازهای عددی متعددی برای این مدلها طراحی شده است که از این بین از نرمافزارVORISکه تحت سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS) اجرا میگردد، به منظور شبیه سازی مسیر انتشار خاکستر آتشفشانی ناشی از فوران احتمالی آتشفشان دماوند، استفاده شده است. مهمترین پارامتر تأثیرگذار در این بین، متغیرهای بادی منطقه از جمله جهت و سرعت جریان باد در سطوح مختلف جو میباشد. در نهایت با توجه به آنالیز اطلاعات باد منطقه که طی یک دوره آماری سه ساله از طریق پایگاه اطلاعاتیNCER/NCAR تهیه گردید و پس از وارد کردن دیگر پارامترهای مؤثر بر ارتفاع ستون فوران و قدرت انتشار ذرات، نقشه مسیر انتشار خاکستر ناشی از یک فوران احتمالی تهیه گردید. بر اساس این نقشه، شهرها و آبادیهای ملار، فیره، تینه، امیری، گزنه، بایجان و دیگر سکونتگاههای دامنه شرقی دماوند به شدت در معرض خطر خاکستر و مشکلات ناشی از آن قرار دارند.