سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهزاد صدری – شرکت مهندسین مشاور نوین سازه هورامان، مدیر آتلیه شهرسازی و عمران، ک
الناز فیض شعار – شرکت مهندسین مشاور آتک، کارشناس شهرسازی، دانشجوی کارشناسی ارشد برنا
سید حسن شیخ – دانشگاه هنر اصفهان، عضو گروه مطالعات راهبردی اصفهان و مدرس گروه شهرس
فرشاد نوریان – دانشگاه تهران، دانشکده شهرسازی، عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی شهری

چکیده:

در این سرزمین جمهوری اسلامی ایران حداقل سی و یک مجموعه مخاطره طبیعی سابقه داشته و همواره تکرار میشود. با توجه به این واقعیت هیچ نقطه ای از کشور و در هیچ زمانی مصنویت کامل از خطرات کامل وجود ندارد. کاهش خطرات و مقابله و پیشگیری از وقوع آن مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی را ضروری می نماید. در یک شرایط اضطراری سازمان های متعددی نیاز به همکاری به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات پیرامون اقدامات لازمه دارند. با این حال بسیاری از منابع اطلاعاتی مربوطه در شبکه قابل دسترسی نیستند و تعاملات و یا گروه ضربت معمولا به صورت شخصی تلفن یا فکس رخ می دهد. بنابراین تعامل به دست آمده کندتر و در دامنه محدودتر صورت می گیرد که این برخلاف ماهیت نیاز به دسترسی به اطلاعات شرایط اضطراری است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی می تواند حضوری پویا داشته باشد. اولین نقش GIS در مدیریت مخاطرات ساماندهی صحیح اطلاعات می باشد. کاربرد GIS با ایجاد ساختار پایدار برای داده هایی که در ماهیت مقیاس فرمت و موضوع آنها تفاوت های اساسی وجود دارد شروع می شود و با حفاظت به هنگام سازی انتشار و توسعه پایگاه اطلاعات ادامه می یابد. اما متاسفانه به GSI نگاه متمرکز و ایزوله وار می شود و منابع اطلاعاتی مختلفی که در سازمان های گوناگونی تهیه می شود ناهمگونی را سبب شده است و این موضوع اغلب مانعی بر سر راه SRD و توسعه آن بوده و کمبود و یا حتی عدم امکان اجماع در مورد ارتباطات در مورد محدودیت های فضایی و دانش اطلاعات در دسترس منجر به عدم دقت و کاهش سرعت در شرایط افزایش وظایف و امور می شود. این ناکارآمدی ها می توناد منجر به عواقب فاجعه باری در شرایط بحران شود. برای جبران این نقصیه در سال های احیر Web GIS مفهومی امکان به اشتراک گذاردن داده های جغرافیایی به هنگام نمودن آن ها در حین بروز بحران و امکان استفاده بسیار راحت برای کاربران عادی از طریق طراحی و تالیف Metadata فراهم نموده است و امکان مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی را توسط فراهم نمودن ایجاد شبکه های پرشتاپ در همکاری کاربرها در سراسر مرزهای سازمان های عمومی را فراهم می کنند. در تحقیق حاضر که جز پژوهش های کاربردی است با شیوه توصیفی قابلیت های Web GIS مفهومی را در هنگام بروز بحران های طبیعی به نمایش گذاشته است. در این مقاله بحران مد نظر طوفان در شهر ESSEX است.