سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
فریبرز جولای – استاددانشگاه تهران
مهدی حقیقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

درسالهای اخیر پژوهشگران و فعالان عرصه TRIZ همواره بدنبال توسعه این تئوری به حوزه های غیرفنی ازجمله سیستم های تجاری و مدیریتی بوده اند و دراین مورد به توفیقاتی نیز دست یافته اند منطق اساسی این تحقیقات بدین ترتیب است که TRIZ تئوری حل مساله دشوار و پیچیده که تفکر خارج ازقواعد معمول را مطالبه می کند مستقل ازحوزه کاربرد است و توانایی حل کلیه مساله های برامده سیستم های ساخت بشر همچون مسائل تکنولوژیک اجتماعی اقتصادی تجاری مدیریتی فرهنگی و … را دارد نظریه صف یکی ازحوزه های مهم و پرکاربردی که درمدلسازی موقعیت های گوناگون مورد استفاده قرارمیگیرد درفرایند مدلسازی و حل مسائل سیستم های صف معمولا ازرویکرد مصالحه ای برای تعیین پارامترها و شاخصهای سیستم استفاده می شود رویکردی که درست درنقطه مقابل رویکرد TRIZ قرار دارد