سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سعید سخاوتی زاده – هیات علمی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس
فاطمه برهان پور –

چکیده:

جنسهای Propionibacterium and Bifidobacterium در گروه آکتینوباکتری ها قرار می گیرد و شاخه ی غیر هوازی باکتری های کورین فرم را تشکیلمی دهد. Propionibacteia لبنیاتی از چهار گونه بدین شرح تشکیل شده است: P.freudenrechii, P.aciadipropionici, P.jensenii and P.thoenii که از نظرصنعتی به عنوان استارتر در تهیه پنیر سخت حائز اهمیت هستند و اخیراً به عنوان مواد محافظ زیستی و نیز مواد پروبیوتیک شناخته شده اند. این چهار گونه به عنوان گونه هایبی خطر شناخته می شوند در حالی که گونه های Propionibacterium )که گروه آکنه نامیده می شوند( قابلیت بیماری زایی دارند. در مقابل بایفیدوباکتری در محصولاتلبنی تخمیری و پودر شیر به عنوان پروبیوتیک استفاده زیادی شده است که بایفیدو باکتری با عفونت های دندانی وبرخی از عفونت های دیگر ارتباط نزدیکی دارد . در نتیجه تنهایک گونه خاص به نام Bifidobacterium dentium به عنوان عامل بیماری زا شناخته شده است