سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه لطفی شیردره – دانشجوی کارشناسی ارشد HSE،دانشگاه تهران
شیما مرزبان شیرخوارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکا

چکیده:

کمپوست، محصول حاصل از بازیافت مواد زاید آلی از راه تیمار هوازی بوده که جانشین مناسبی برای مصرف بی رویه کودهای شیمیایی است. برای تسهیل تولید کمپوست به صورت تجاری نیاز به مدیریت صحیح می باشد. برقراری سیستم مدیریت OH&S برای سهولت کمپوست سازی تجاری از سلامت و امنیت کارکنان با جمع آوری اطلاعات درباره خطر و به اجتناب از تهدیدهای سلامت آنها کمک می کند. وظیفه مراقبت یک وظیفه مهم کارفرما نسبت به کارمندان است که مسئول مراقبت امنیت (و سلامت) آنها در حوادث است. ساختار سیستم های مدیریت توسعه OH&S سودهای فراوانی برای یک سازمان دارد. عمده نگرانی های سلامتی در صنعت کمپوست سازی توسط سیستم مدیریت OH&S بهبود می یابد در این تحقیق به توصیف کلی کمپوست و کاربرد سیستم مدیریت OH&Sدر کمپوست سازی تجاری پرداخته شده است.امید است این تحقیق مورد توجه صنایع کمپوست سازی در جهت بهبود فرآیند تولید و ایجاد امنیت و بهداشت محیط کار و کارگران قرار گیرد