سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا مهدویان – دانشجوی کارشناس ارشد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سعید مینایی – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
مهدی منتظری –
رسول همتیان –

چکیده:

دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی روش آنالیز چندمعیاره Multi Criteria Analyse درحل مسائل بهینه سازی سامانه های مکانیکی کاربرد این ابزار سودمند و جدیدبه طراحان ماشین های کشاورزی درجهت بهینه سازی سامانه های کشاورزی توصیه گردد ازجمله مزایای بکارگیری این روش می توان به کاهش زمان و هزینه ساخت و ارزیابی طرح های متفاوت و همچنین یاری رساندن به طراح درجهت انتخاب ایده برتر از بین چندایده مطرح شده به منظور رفع یک مشکل اشاره نمود درانتها با ذکر یک مثال عملی از کاربرد این روش دربهینه سازی سامانه های کشاورزی مزایا وچگونگی استفاده ازا ین روش بیش ازپیش مشخص می گردد نتایج آزمایشات نشان داد که بکارگیری از این روش نوین دربهینه سازی سامانه های کشاورزی توانسته است به انتخاب طرحی منتج شود که به طور معنی داری باعث بهینه سازی سامانه گردیده است.