سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – عضو هیئت علمی تمام وقت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

اطلاعات به صورتی روشن از دانش تشکیل شده است . دانش ، شناخت ،آگاهی ابعاد مهم در توسعه پایدار انسانی می باشند. به عبارت دیگر توسعه پایدار انسانی می تواند بوسیله رهیافت توسعه و بهبود منابع انسانی به دست آورده شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله مهمترین عواملی است که می تواند از طریق اطلاع رسانی صحیح و به موقع به روستائیان در آموزش آنها مؤثر بوده و زمینه های توسعه همه جانبه روستاها را فراهم نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می آید و بسیاری از کشورهای جهان توسعه فناوری اطلاعات را به عنوان یکی از مهمترین زیر ساخت های توسعه خود قرار داده اند. یکی از مهمترین عرصه های درآمد زا برای اکثر کشورهای جهان و به خصوص برای کشورهای واقع در قاره آسیا منابع طبیعی این کشورها می باشد. بطوری که توسعه اقتصادی در این کشورها وابسته به منابع طبیعی آنها است، که از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست سبب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و کاهش درآمد سرانه می گردد. حوضه های آبخیز، جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی از مهمترین عرصه های منابع طبیعی است که اکثر بهره برداران از این منابع را روستائیان تشکیل می دهند و در اکثر موارد عدم اطلاع رسانی صحیح و عدم آموزش این دسته از بهره برداران باعث بهره برداری بدون برنامه و در نتیجه تخریب این عرصه های طبیعی می گردد، از طرفی منابع طبیعی ضعیف یا تخریب یافته فقر مردم منطقه را به دنبال دارد. مردم فقیر نیز تخریب منابع طبیعی را برای تأمین معاش تسریع می کنند و در صورت نبودن آموزش صحیح و اطلاعات درست این امر متقابل فقر و تخریب منابع طبیعی ادامه یافته و در یک چنین وضعیتی است که سیل مهاجرت از آن مناطق تخریب شده به مناطق دیگر و شهرهای اطراف روان خواهند شد.افزایش سریع جمعیت در روستاها از دیگر عوامل ناشی از عدم آموزش صحیح و فقر اطلاعاتی روستائیان می باشد. افزایش بی رویه جمعیت در روستاها باعث کاهشسرانه زمینهای زراعی و عرصه های منابع طبیعی شده و در نتیجه روستائیان جهت تأمین معاش خود به بهره برداری بی رویه از این عرصه ها می پردازند و این بهره برداری بی رویه باعث تخریب بیشتر این عرصه ها و در نتیجه افزایش فقر روستائیان می گردد. و در این بین افرادی که دارای اطلاعات صحیح علمی باشند می توانند با مدیریت صحیح نه تنها نیازهای خود را از عرصه های طبیعی مرتفع سازند بلکه خواهند توانست در اصلاح و توسعه این مناطق نیز فعال باشند. تحقیقات نشان داده است که آموزش روستائیان از طریق رسانه های گروهی نقش به سزایی در احیاء منابع طبیعی دارد. در این مقاله ، پساز ارائه مختصری از اهمیت و عناصر عصر اطلاعات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در پارادیم نوین توسعه کشاورزی، نظام اطلاعات کشاورزی ایران و وضعیت و مشکلات آن، کاربردICTs در توسعه پایدار، اشکال مختلف نشر و انتقال اطلاعات به مناطق روستایی، تجربه کشاورزی نوین هندوستان و نقشICTs در آن، گذری برکاربرد فناوری اطلاعات در سیستم های اطلاعات کشاورزی و منابع طبیعی، چالش های ترویج کشاورزی در سالیان اخیر و نقشICTs در حل آنها، موارد کاربرد ICTs در توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، مثال های موفق از کاربرد ICTs در روستاهای ایران، چالشهای توسعه ICTs در روستاهای ایران و …و در پایان به نتیجه گیری از موارد ذکر شده درکشورهای گوناگون جهان و بیم ها و امیدهای موجود و ارائه پیشنهاداتی برای توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی در کشور ایران بوسیله کاربرد ICTs در افق ۱۴۰۴ می پردازد.