سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی صادقلو – کارشناس ارشد خاک‌شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه خاک و آب،
سیامک ساعدی –
جمشید یاراحمدی –

چکیده:

در این تحقیق میزان فرسایش و رسوب در حوزه صوفیچای مراغه به وسعت ۲۴۶۰۰ هکتار بوسیله مدلWEPPوابزار GeoWEPP برآورد گردید. در اجرای این مدل بیش از ۳۰ فرمول پیچیده ریاضی نقش دارد. اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مدل WEPPدر چهار فایل رایانهای وارد میشود که شامل فایل خاک، اقلیم، مدیریت و شیب است. بر این اساس اقدام به برداشت اطلاعات مورد نیاز برای ساختن فایلهای خاکو مدیریت گردید. در فایل خاک، اطلاعاتی همچون بافت، ظرفیت تبادل کاتیونی، مادهآلی، مقدار سنگریزه، جریان هیدرولیکی مؤثر، تنش برشی بحرانی وارد می شود. در فایل مدیریت نیز اطلاعاتی همچون نوع کاربری اراضی، اعمال مدیریتی انجام شده، خصوصیات پوشش گیاهی، خصوصیات فیزیولوژی و فنولوژیکی گیاهان غالب وارد میشود. برای ساختن فایل اقلیم از برنامه Cligen استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز این فایل، بارندگی و دمای روزانه میباشد. برای ساختن فایل شیب ،از نرم افزار GeoWEPP استفاده گردید. این نرمافزار رابطه ای بین WEPP تحت ویندوز و نرم افزار Arc GIS برقرار می کند. بدین منظور، نقشه مدل رقومی ارتفاع برای منطقه تهیه و با فرمت ASCII در نرم افزار GeoWEPP وارد گردید.پس از ساختن فایلهای مورد نیاز، مدل WEPPاز طریق نرم افزارGeoWEPP اجرا می شود، بدین‌صورت که مدل اقدام به تفکیک صدها واحدکاری می‌نماید و تمامی خصوصیات را برای هر واحدکاری محاسبه و در نهایت خروجی‌ها به صورت نقشه‌های رقومی توسط نرم افزار تهیه می‌گردد. هم‌چنین میزان ته‌نشت رسوبات در مناطق مختلف منطقه مورد مطالعه برآورد می‌گردد