سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی حسینی –

چکیده:

آنچه که بیش از هر چیز در مدیریت یک مجموعه صنعتی حائز اهمیت است، تسلط و اشراف مدیران آن مجموعه بر وقایع، دگرگونی ها و اطلاعاتی است که در بستر آن مجموعه صنعتی در حال رخ دادن می باشد. در این میان که مدیران و علی الخصوص برنامه ریزان ارشد با حجم انبوهی از اطلاعات و به تبع آن گزینه های بسیار متنوع و مختلفی در تصمیم گیری مواجه هستند، تحلیل و تصمیم گیری درست و موثر دشوار خواهد بود، لذا تکنیک هایی مورد نیاز است که از ورود اطلاعات غیرضروری و ناکارآمد در سیستم تصمیم گیری جلوگیری نماید و در مقابل به ارائه اطلاعات صحیح, مفید و موثر اقدام نماید. از جمله تکنیک های موفق در این زمینه استفاده از سیستم های اطلاعاتی است؛ این قبیل سیستم ها با طبقه بندی و آرایش صحیح داده ها در کنار هم و ارائه مناسب و کنترل شده، ما را به سوی دستیابی به اطلاعاتی ارزشمند رهنمون می سازد. یکی از انواع سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی است که در این تحقیق سعی در استفاده از توانایی ها و قابلیت های آن بصورت ساده گردیدهاست. با توجه به گستردگی فراوان زمینه های کاربردی این سیستم در یک فضای صنعتی, جهت نیل به نتایج بهتر بررسی ها, تنها به یکی از موارد کاربردی این سیستم یعنی بحث مکان یابی محدود گشته ایم . بدیهی است قابلیت های این سیستم می تواند در بسیاری از زمینه های دیگر نیز تعمیم یابد. در این مطالعه وضعیت یک مورد خاص یعنی شرکت تولیدی سایپا از بین بسیاری از شرکت های موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته و هدف آن سعی در جهت دهی و هدایت تصمیم گیری های آتی مدیران و برنامه ریزان این مجموعه در خصوص انتخاب مکان یا مکانهای توسعه آتی و استقرار شرکت سایپا با توجه به حقایق وجودی است. بطوریکه در این استقرار علاوه بر رعایت سوددهی هرچه بیشتر یک شرکت، جامعه نیز از این استقرار بهره مند گردد.