سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اهمیت کاربرد اطلاعات در مدیریت شهری و اجرای طرحها و قوانین و همچنین در برخورد با بحرانهای سیاسی اجتماعی و طبیعی برکسی پوشیده نیست GIS یک سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن برروی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است و به کسب اطلاعات در رابطه با پدیده هایی می پردازد که به نحوی با موقعیت مکانی در ارتباط اند GIS در راستای توسعه شهری می تواند به پرسشهای متنوعی پاسخ دهد ماهیت این پرسش می تواند مکانی، موضوعی، تابعی ، شرطی ، شبیه سازی و مدلسازی و … باشد استفاده از GIS به مدیران شهری این توان را می دهد که تنها با یک نرم افزار ساده به زیرسطح خیابان ها رفته و یا برفراز آنها درایند و چشم اندازی از نوع خیابان ها خاکریز ها، میکرواقلیم ها ی نواحی مختلف شهر، عبور و مرور و الگوهای فضایی ان و بسیار ی موارد دیگر حتی نحوه فعالیت های گروه های خاص اجتماعی را در یک مجموعه مشاهده می کنند با استفاده از نرم افزار GIS می توان مدلهای چند بعدی محیط شهر را تهیه کرد و براساس ان به پیش بینی و طراحیطرحهای کلان نیز پرداخت