سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی- هیدرولوژی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

استرسهای حادهمجون از دست دادن عزیزان، تصادفات و حملات تروریستی می توانند منجر به آغاز حمله قلبی شوند بیماری قلبی شوند بیماری قلبی عروقی یکی از شایع ترین بیماریها در جهان است و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ اصلی ترین علت مرگ و میر در جهان باشدو برای کنترل مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص کرد که کدامیک از عوامل را می توان تغییر داد و از میان عوامل قابل تغییر کدامیک را باید در اولویت قرار داد. هدف از مطالعه حاضر استفاده از نرم افزار GIS در تهیه نقشه توزیع فضایی مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی و با استفاده از آمار مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در استان اصفهان می باشد. نتایج حاصل عبارتند از: میزان مرگ و میر با علل قلبی عروقی در مردان بیشتر از زنان است که می تواند ناشی از مصرف دخانیات: شانس بروز بیماری عروقی قلبی در سیگاریها ۲ تا ۴ برابر غیر سیگاریها است. مصرف سیگار یک عامل خطر مستقل جدی برای مرگ ناگهانی در بیماری عروقی کرونر است( ۲ برابر غیر سیگاریها). بالا بودن کلسترول خون در مردان به علت چربی های دور شکمی: هرچه میزان کلسترول خون بالاتر رود میزان بروز بیماری کرونر قلب افزایش می یابد. اگر عامل خطر دیگر همچون مصرف دخانیات و پرفشاری خون نیز وجود داشته باشد، این خطر بیشتر افزایش می یابد.