سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود سعیدی – مدیرعامل شرکت مهندسین مشاورپارس پیاب
ناصر رفیقی اسکویی – رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاورپارس پیاب
احمد دماوندی نژاد منفرد – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

تحلیل هیدرولیک جریان و تعیین پهنه بندی سیلاب به مشخصات هندسی مقطع عرضی رودخانه نیاز دارد دینامیک جریان به دلیل تغییرات زیاد مقطع عرضی و مشخصات فیزیکی درطول مسیر پیچیدگی خاصی داشته و حل آن نیاز به مدلهای کامپیوتری دارد یکی ازاین مدلها Hec-RAS است از پارامترهای مورد نیاز این مدل مقاطع عرضی بوده که از داده های زمینی و جغرافیایی به دست می آید برداشت اطلاعات از این داده ها هزینه های نیروی انسانی و خطای اندازه گیری را افزایش داده و نیازمند صرف زمان زیادی می باشد نرم افزار Hec-GEO RAS از برنامه جانبی GIS مقطع عرضی رودخانه را از داده های زمینی تهیه کرده و به مدل Hec-RAS ارسال می کند دراین تحقیق ازاین نرم افزار جهت تهیه مقاطع عرضی و ارسال به Hec-RAS و تحلیل جریان رودخانه گاماسیاب استفاده شده است