سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا گوهری – کارشناس ارشد منابع طبیعی
محبوبه سربازی – دانشگاه منابع طبیعی تهران

چکیده:

رودخانه رامیان ازسرشاخه های مهم گرگان رود می باشد که پتانسیل بالایی ازنظر سیل خیزی فرسایش کناری و تغییرات مورفولوژیکی دارا می باشد عواملی نظیر شرایط زمین شناسی و تکتونیکی منطقه توپوگرافی شیب طولی بده جریان مقاومت کف و کناره ها از عوامل تشدید کننده پدیده فوق می باشد بعنوان مثال دبی رودخانه درتغیی رابعاد هندسی رودخانه تاثیر بسزایی داشته بطوریکه شکل کانال اصلی رودخانه با تغییر دبی رودخانه تغیی ر میکند تغییر شکل ها نیز بیشتر دردبی های با دوره بازگشت بالا اتفاق می افتد و جریانهای طغیانی واقع دربالای سواحل معمولا تاثیر چندانی درتغییر شکل مقاطع عرضی و مسیرطولی رودخانه ندارد مدلهای مختلفی برای پیش یبنی الگوی الگوی جریان روندیابی و پهنه بندی سیلاب با دوره بازگشت های مختلف بکارگرفته شده اند که این مدلها نیز با توجه به اطلاعات و برداشتهای زمینی نسبت به شرایط واقعی منطقه واسنجی شدها ند. ازطرفی بررسی وضعیت فرسایش سواحل برای درک شرایط فعلی رودخانه و روند تغییرات احتمالی آن درآینده ضروری به نظر می رسد.