سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اقاابراهیمی – عضو هیات علمی گروه قدرت ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
امیر امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی قدرت ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
محمد کمالی مقدم – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی قدرت ، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرج

چکیده:

با توسعه نگرشهای زیست محیطی و راهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع انرژی فسیلی ، استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مطرح در بسیاری از کشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است. استفاده از تکنولوژی توربین های بادی به دلایل مختلف می تواند یک انتخاب مناسب در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدید پذیر باشد. در این مقاله ، بر مبنای تحقیقات انجام شده در سال های اخیر و با توجه به تاریخچه استفاده از انرژی باد ، یکنمودار گردشی برای امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در یک منطقه با استفاده از نرم افزارGISارائه شده است. سپس، استان خراسان جنوبی بعنوان یکنمونه آزمایشی در نمودار گردشی پیشنهادی مورد مطالعه موردی قرار گرفته و در مورد نقاطی از این استان که قابلیت نصب نیروگاه بادی در آنها وجود دارد ، بحث شده است