سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدصادق مدنی – گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مجید مقدادی – گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سینا میرزااحمدی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه و پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ز
ام البنین خالدی –

چکیده:

مولکول DNA یک مولکول فراوان و ارزان که برخلاف ریزپردازنده های رایج، از نظر مسائل زیست محیطی، منبعی پاک محسوب می شود. ذخیره سازی اطلاعات یکی از کارکردهای طبیعی مولکول DNA می باشد. در این مطالعه از مولکول DNA به عنوانیک ابزار مناسب و دارای بیشترین حجم تراکم برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده گردید. ابتدا تصویر RBG به تصویری با مقیاس خاکستری تبدیل شد و در مرحله بعد به تصویر باینری و با استفاده از الگوریتم RLC و کدهای BCD به کمترین حجم تبدیل گردید و در مرحله آخر به کدهای معادل مولکول DNA تبدیل گردید. قابل ذکر است که در این پژوهش ایده های اساسیو اصلی اصول زیست شناسی مولکولی، مورد آزمایش قرار داده شده و از رشته های DNA زیستی واقعی استفاده نشده است